S’Villa drops latest song titled – Khaya Lam

S’Villa drops lattest song titled - Khaya Lam
S’Villa drops lattest song titled - Khaya Lam

S’Villa Drops New Song Titled “Khaya Lam” Mp3 Download

S’Villa reminds drops a fresh sigle titled Khaya Lam’. this fresh single reminds us there is no place like home.
LYRICS
Khaya lami, khaya lami,

[Verse 1]
Unginika lonk’uthando lakho
Ungikhusela lapho ngihamba khona
uma kumnyama wena uyakhanyisa
ngakho angizukwesaba lutho
Shona malanga ngikhumbul’ikhaya lami
Hamba zinsuku ngiyobona abazali bami
Hamba zinsuku ngikhumbul’ikhaya lami
Lapho ngingezukuswela lutho
[Pre-chorus]
Ngibong’ indlel’ ongiphethe ngayo
Ngibonga izimfundiso zakho
Ngibong’ indlel’ ongphethe ngayo
Ngibonga izimfundiso zakho
[Chorus]
Ngibong’ indlel’ ongthanda ngayo
Ngibong’indlel’ ongthanda ngayo, ngayo!
Ngibong’indlel’ ongthanda ngayo
Ngibong’ indlel’ ongthanda ngayo, ngayo!
[Verse 2]
Namhla anginakh’ ukwesaba ( Namhla anginakh’ukwesaba)
Mangibona sekunjena, uthando lakho khaya
Lingiphil’ukukhanya
Ngihambile, ngibonile, kodwa akekho ofana nawe!
Amathafa nezintab’ ezikude, ey
Zingimele zithi wen’ ukude
Nginethemba mama, ngikhulile baba
Ngikhumbula lonk’ uthando lakho
[Pre-Chorus]
Ngibong’indlel’ ongphethe ngayo
Ngibonga izimfundiso zakho
Ngibong’indlel’ ongphethe ngayo
Ngibonga izimfundiso zakho
[Chorus]
Ngibong’indlel’ ongthanda ngayo
Ngibong’indlel’ ongthanda ngayo, ngayo!
Ngibong’indlel’ ongthanda ngayo
Ngibong’indlel’ ongthanda ngayo, ngayo!
Yebo ngiyazi akukho lula mama,
Nal’uthando alukho lula baba,
Ukubamb’uyeka, ukuqinisela,
Kukho konke benizimisela
Listen below: